bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji EGO

Zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - "Inne instytucje realizujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym" zobowiązane są do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Fundacja EGO pozyskuje środki zewnętrzne na prowadzenie swoich zadań w tym zadań publicznych, zgodnie więc z zapisem ustawowym, oddajemy w Państwa ręce nasz BIP.

Do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej zobowizują między innymi następujące normy prawne:

ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami)
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 Nr 10 poz. 68)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

AktualnościOpublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 19.02.2015
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 19.02.2015
Dokument oglądany razy: 24 958