bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Otrzymane wsparcie w roku 2013


- projekt "Dzieciństwo pod ochroną" ( oferta specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom uwikłanym w problemy dysfunkcji społecznych) współfinansowany przez Urząd Miejski w Suwałkach – dotacja 5 000zł
- "Wolna młodzież = zdrowe społeczeństwo" (program wczesnej profilaktyki Fred)– finansowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii – dotacja 10 000zł
 "Wiem – kim jestem, wiem – dokąd idę" (program profilaktyki uzależnień adresowany do dzieci i młodzieży – zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje indywidualne i rodzinne) – finansowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii – dotacja 15 000zł
 "znam swoją złość – znam siebie" ( kierowany do młodzieży trening zastępowania agresji ART) – finansowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki – dotacja 7 440zł
 „Wolność bez nałogów” ( program psychoedukacyjny skierowany do osób osadzonych w Zakładzie Karnym – eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi) – współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 5 500zł
 „Partnerstwo zamiast przemocy” (program skierowany do osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, zarówno dorosłych jak i dzieci) - współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 4 800zł
 „Zadbaj o wolność, nie poddaj się uzależnieniom” (program profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzależnień (chemicznych i behawioralnych) - współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 5 600zł
 „Rodzina w kolorach lata” (piknik rodzinny mający na celu krzewienie właściwych postaw rodzicielskich, umiejętność spędzania wolnego czasu bez nałogów, wzmacniający więzi rodzinne) - współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 2 200zł
 „Dzieciństwo pod ochroną – Poradnia Rodzinna” (program mający na celu stworzenie stałego miejsca pomocy dziecku krzywdzonemu oraz jego rodzinie) – współfinansowany ze środków Fundacji Dzieci Niczyje z programu Bezpieczne Dzieciństwo – dotacja 25 120zł
 „Oddolna inicjatywa – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci SP w Poddubówku” – działanie IX.PO KL” ( celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych wiejskich dzieci)– dotacja
 Mikrodotacja w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” – 10 000zł
 „Dzieciństwo pod ochroną – Poradnia Rodzinna” – dotacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 8 600złOpublikował: Anna Walijewska
Publikacja dnia: 03.04.2015
Podpisał: Beata Andruczyk
Dokument z dnia: 19.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 451