bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Otrzymane wsparcie w roku 2014


- projekt "Dzieciństwo pod ochroną" ( oferta specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom uwikłanym w problemy dysfunkcji społecznych) współfinansowany przez Urząd Miejski w Suwałkach – dotacja 5000zł
- „Mądrzy rodzice, szczęśliwe dzieciństwo” – zadanie mające na celupromowanie właściwych postaw wychowawczych, wspieraniu i podkreślaniu istotnych wartości rodzicielskich i ważnych aspektów dla prawidłowego rozwoju dziecka) współfinansowane przez Urząd Miejski w Suwałkach – dotacja 2000zł
- „program korekcyjno-edukacyjny” – program skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie) zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach – dotacja 4 000zł
- „Reintegracja rodziny” – zadanie polegające na zorganizowaniu terapii małżeńskiej rodzinom z rysem problemu uzależnienia w powrocie do pełnienia właściwych ról społecznych i rodzinnych) – zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach – dotacja 2000zł
- „V suwalska kamapnia Białej Wstążki” – koordynacja suwalskiej kampanii społecznej, która przez 16 dni nawołuje do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet) – zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach – dotacja 3 000zł
- „Rodzina w kolorach lata” – celem projektu było wzmocnienie więzi rodzinnych, integracja międzypokoleniowa oraz edukacja i profilaktyka - zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 3 100zł
- „ Rodzina pod ochroną – Poradnia Rodzinna” – zadanie mające na celu zorganizowanie pomocy członkom rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie z terenu województwa podlaskiego) zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 12 300zł
- „Świadomie w życie idę” – zadanie o charakterze profilaktycznym, skierowane do osób używających legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych – zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 4 640zł
- „Młodość bez nałogów” – celem projektu było przeciwdziałanie eksperymentowaniu oraz uzależnieniu młodych osób - zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 4 600zł
- „Zachować zdrowie” – celem projektu było podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym - zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 11 700zł
- „Wiem – kim jestem, wiem- dokąd idę” – zadanie profilaktyczne, skierowane do osób używających legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych - zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – dotacja 7 700zł
- „Parasol dzieciństwa” – projekt mający na celu ochronę dzieci i młodzieży doznających przemocy” – zadanie współfinansowane ze środków programu Bezpieczne Dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje – dotacja 20 880zł
- „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” – mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – dotacja 98 400zł
- „Program wczesnej interwencji FreD” – program skierowany do młodych osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi – zadanie zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – dotacja 10 000złOpublikował: Anna Walijewska
Publikacja dnia: 03.04.2015
Podpisał: Beata Andruczyk
Dokument z dnia: 19.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 479