bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Otrzymane wsparcie w roku 2015

- "Centrum Ochrony Dziecka" dotacja Urzędu Miejskiego w Suwałkach w
kwocie 15 000zł. Celem projektu jest stworzenie stałego miejsca , gdzie
krzywdzone dziecko może uzyskac specjalistyczną pomoc.

- "Reintegracja rodziny" - dotacja Urzędu Miejskiego w Suwałkach w
kwocie 6 000zl. Celem projektu jest zorganizowanie terapii rodzinnej,
małżeńskiej oraz idywidualnej rodzinom znajdującym się w kryzysie,
uwikłanych w problem uzależnienia

- "Centrum Ochrony Dziecka" - dotacja Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku w kwocie 4 000zł. Celem zadnia jest ochrona
dzieci przed przemocą psychiczną, fizyczną oraz seksualną

- " Rodzina w kolorach lata" - dotacja Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku w kwocie 3 300zł, celem zadania jest
zorganizowanie pikniku rodzinnego.

- "Poradnia rodzinna" - dotacja Urzędu Miejskiego w Suwałkach w kwocie 2 000 zł.Głównym celem jest poszerzenie lokalnej oferty pomocy dzieciom, przeżywającym trudności szkolne.

- "Program Wczesnej Interwencji FreD" - dotacja z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.Celem jest poszerzenie oferty pomocowej miasta Suwałki: dostarczenie informacji nt. zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, obowiązujących regulacji prawnych, zmotywowanie do zmian postaw i zachowania w kierunku utrzymania abstynencji od substancji psychoaktywnych.Opublikował: Anna Walijewska
Publikacja dnia: 23.07.2015
Podpisał: Anna Walijewska-Maksymowicz
Dokument z dnia: 19.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 483